Πολιτική / Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταστήματος  Ισμυρλόγλου

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά την διαδικασία παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στην ιστοσελίδα μας είναι σημαντικά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία και ασφάλειά τους.

 Η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα μπορεί να γίνει χωρίς ο χρήστης να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία ή δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) ζητούνται και είναι απαραίτητα, στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα με έναν από τους τρόπους που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται η Υπαπαντή Ισμυρλόγλου και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση  ismyrloglou@yahoo.com.

Ο χρήστης, από την πλευρά του, εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην εταιρεία.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για να εξυπηρετεί τους πελάτες της με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, για να προετοιμάζει την παραγγελίες τους και να τις αποστέλλει στην διεύθυνση που επιθυμούν με ακρίβεια, να επικοινωνεί μαζί τους σε περιπτώσεις ανάγκης διευκρινήσεων και επεξηγήσεων, να επιβεβαιώνει οτι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε περιπτώσεις αναγνώρισης αστοχίας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και συνδέσεων (πχ ενημέρωση για βλάβη τηλεφωνικών συνδέσεων ή βλάβη τού διαδικτύου ή/και των παρόχων του κλπ).

Νομική βάση επεξεργασίας : α. Εκτέλεση σύμβασης (αρθρο 6 παρ 1 ΓΚΠΔ), β. Συμμόρφωση Υπεύθυνου Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις (πχ απορρέουσες απο την φορολογική νομοθεσία), γ. Επιδίωξη εννόμων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που συνίσταται στην άσκηση των δικαιωμάτων του (περιλαμβανομένης άσκησης εννόμων αξιώσεων) εκ της σύμβασης πώλησης και την εν γένει νομική προστασία του, στην άσκηση της επιχείρησής του καθώς και στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του χρήστη. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προβαίνει σε κατάρτιση “προφίλ” του άρθρου 22 ΓΚΠΔ.

Αποδέκτες και κατηγορίες αποδεκτών προσωπικού χαρακτήρα: ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί και ενημερώνει συνεχώς τους υπαλλήλους και συνεργάτες της για την σημασία των προσωπικών δεδομένων και της χρήσης τους. Η εταιρεία και οι υπάλληλοί της δεν αποκαλύπτουν και δεν δίνουν πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε κανέναν και για κανένα λόγο, παρά μόνον στην περίπτωση που ο πελάτης συναινέσει σε κάτι τέτοιο ρητά με δήλωσή του (πχ γνωστοποίηση ονοματεπωνύμου, διευθύνσεως ή και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας στο “κούριερ”) ή αν αυτό απαιτηθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που  επιβάλλονται από το νόμο (πχ δυνάμει δικαστικής απόφασης) ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση / προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη / χρήστη, σημαίνει ότι αυτός συναινεί στο να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά απο την εταιρεία και τους υπαλλήλους της, αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επιπλέον διασφάλιση στην ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην εταιρεία και τους πελάτες / χρήστες της ιστοσελίδας, αποτελεί το γεγονός οτι ο διακομιστής που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα λειτουργεί με διασφάλιση SSL (Secure Sockets Layer), με κύρια λειτουργία και σκοπό την δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή (web server) της εταιρείας και και του φυλλομετρητή (browser) του πελάτη / χρήστη, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, για την σύνδεση του πελάτη στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα, προτείνεται η χρήση φυλλομετρητών (browsers) πιστοποιημένων για την λειτουργία τους με τεχνολογία SSL, όπως ενδεικτικά είναι οι Ιnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator και άλλοι.

Διαβίβαση σε χώρες εκτός Ε.Ε. : Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε..

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης : Για όσο χρόνο είναι απαραίτητος σύμφωνα με α. Τον σκοπό της επεξεργασίας και την διατήρηση πελατολογίου εως την διαγραφή των στοιχείων του πελάτη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ μέρους του οποτεδήποτε, β. Τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και γ. Την προστασία των εννόμων δικαιωμάτων της εταιρείας. 

Άσκηση Δικαιωμάτων : Ο πελάτης ενημερώνεται οτι, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, δύναται να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

-Δικαίωμα Πρόσβασης στα δεδομένα του (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

-Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

-Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

-Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

-Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Ο πελάτης δύναται να απευθύνει αιτήματά του σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο πελάτης ενημερώνεται ότι διατηρεί το δικαίωμα απεύθυνσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΑΧ) , www.dpa.gr.

Επίσης, ρητά δηλώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση στα στοιχεία που δίνονται στο στάδιο επιλογής τρόπου πληρωμής μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Η δήλωση των στοιχείων αυτών και η συνολική διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, πραγματοποιούνται σε σχετικό ηλεκτρονικό/διαδικτυακό περιβάλλον της τράπεζας, με τα συστήματα απόκρυψης και ασφάλειας που η τράπεζα παρέχει και δεν είναι ορατά ή προσβάσιμα από την εταιρεία.

Η πολιτική προσωπικών δεδομένων τροποποιείται συχνά από την νομοθεσία και από την εταιρεία αντίστοιχα και για τον λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε συχνά επισκεπτόμενοι την συγκεκριμένη παράγραφο.

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Η χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την αποδοχή και συναίνεση του χρήστη με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναφέρονται.

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειοΣυνεχίστε στο Eshop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon